header-img

Nakskov Havn & Rødbyhavn Trafikhavn Takster 2017

  u/moms

Skibsafgift

 

Skibsafgift pr. BT pr. anløb (inkl. ISPS-afgift)

4,90

Skibsafgift slæbebåde, hjælpe- og supplyfartøjer, pramme, flydekraner Jackups, Bemandingsfartøjer m.m. pr. m. pr. påbegyndt døgn

13,30

Vareafgift pr. ton

 

Jord, sten, grus, kalk, kalksten, affald, roer, slagger, aske, gips og svovl

5,40

Kul, cinders, koks, spagnum, flis, træ, korn, frø, roepiller, skrot, cement og ærter

10,50

Melasse og flydende gødning m.m.

15,85

Konstruktioner, vindmølleprodukter, container, ro-ro gods og stykgods

20,10

Sukker

16,20

Olie, gas

21,65

Personafgift pr. person

3,60

Øvrige takster

 

Ferskvand  (Startbetaling 1 time løn = 185 kr)

46,50

Elektricitet kr./kwh

2,55 

Mobilkran med krog pr time, når der betales vareafgift

1010,00

--Tillæg pr time for kørsel med grab

225,00

Mobilkran pr time uden vareafgift

1235,00

100-ton Kran pr time v.løft op til 30 ton

2.400,00

100-ton Kran pr time v.løft over 30 ton

4.223,00

100-ton Kran pr time v. stand-by

824,00

Bugserassistance i normal arb.tid (alt incl.) pr påbegyndt time 

1.957,00

Bugserassistance udenfor  normal arb.tid (alt incl.) pr påbegyndt time 

3.900,00

Leje af jolle pr dag (bådfører betales særskilt)

400,00

Leje af flåde pr. dag

400,00

Leje af traktor og vogn, gaffeltruck, samt rengøring af kaj med traktorkost pr. time (Inkl. fører)

670,00

Leje af rendegraver m. fører pr time

875,00

Kranpladsleje pr påbegyndt time (f.eks. land og sø-sætning af både)

165,00

Fiskevareafgift 2,5% af værdien

Mandskab pr. time

 

Specialarbejder (alm. forekommende arbejde inkl. ISPS vagt)

381,00

Håndværker, båd- og kranfører

438,00

Udkald uden for normal arbejdstid

371,00

Overtid de første 3 timer efter normal arbejdstid + 50 % (engangsbeløb for udkald)

 

Overtid på alle andre tidspunkter + 100 %

 

Arealleje

 

Kajer samt kajnære arealer efter aftale, som anvist i "Havnens Forretningsbetingelser"

12 kr/kvm/mdr

Arealer i havnens bagland, hvis findes

4 kr/kvm/mdr

 

 

Der skal ikke beregnes moms:

 • Når rederen er udenlandsk (skibsafgift)
 • Når skibet ankommer fra udenlandsk havn (vareafgift)
 • Når skibet afsejler mod udenlandsk havn (vareafgift)

Der skal beregnes moms:

 • Når skibet afsejler til dansk havn (vareafgift)
 • Når rederen er dansk (skibsafgift)

Arbejdstider

Mandag - fredag (NB arbejde efter 1200 om fredagen skal varsles senest kl. 1000)

 • klokken 0700 – 0830 arbejdstid..... 1,5 time
 • klokken 0830 – 0900 kaffepause... 0,5 time
 • klokken 0900 – 1200 arbejdstid..... 3,0 time (kranen holder pause fra 1000 til 1010)
 • klokken 1200 – 1230 frokost…….. 0,5 time
 • klokken 1230 – 1530 arbejdstid.... 3,0 time (kranen holder pause fra 1400 til 1410)

Faktureret krantid 7,5 time pr dag plus en time til anstilling og eventuel overtid derudover. Ved forgæves anstilling, uanset årsagen, faktureres de faktiske omkostninger havnen måtte have haft.

Hverdage overtid fra:

 • klokken 1530 – 1830: + 50 % tillæg
 • klokken 1830 – 0700: + 100 % tillæg

Fredag overtid fra:

 • klokken 1200 – 1500: + 50 % tillæg
 • klokken 1500 – 0700: + 100 % tillæg

Lørdage, - søndage: + 100 % timer.

For ventetid i forbindelse med overtid beregnes kranførerens fulde overtidstakst.

Download prisliste

Sidst opdateret 04-05-2018